Grip

“กริป” เป็นคอลเลกชันที่ให้ความรู้สึกแบบร่วมสมัย พื้นผิวที่เรียบและพื้นสัมผัสแบบช่วยป้องกันการลื่นล้ม ร่วมด้วยลวดลายที่น่าสนใจ การออกแบบที่หลากหลาย เหมาะสำหรับพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอก พื้นหรือผนัง “กริป” ดึงดูดความต้องการสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ต้องการความเรียบง่ายเหมาะสำหรับที่พักอาศัยหรือใช้ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในลักษณะรูปแบบที่ไม่เหมือนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นกระเบื้องที่ป้องกันการลื่นล้มได้อีกด้วย และหากต้องการผิวเรียบกว่าเดิมคอลเลกชันนี้มีผิวละมุนอีกด้วย

สี
  • Smooth DG Smooth DG
  • Smooth G Smooth G
  • Smooth LG Smooth LG

   We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Your preferences can be changed by clicking "Cookie Settings" below or from within our Privacy Policy. Cookie Settings Accept All