การปรับระดับกระเบื้อง

การปรับระดับกระเบื้อง

เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น ประหยัดเวลา และถูกกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการปูกระเบื้องแบบอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

การปูกระเบื้องให้ถูกต้อง ต้องอาศัยการปรับระดับกระเบื้องให้มีความแม่นยำ โดยทั่วไปนั้นจะเป็นการยากสำหรับกระเบื้องที่มีคุณลักษณะต่างกันทั้งความยืดหยุ่นของตัวกระเบื้องเอง ขนาดความบาง หนา และกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะมีผลต่อนำ้หนักของกระเบื้องกับบริเวณที่พื้นที่ใช้ปู และตัวประสานระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวซึ่งผลที่ตามมาก็คือ กระเบื้องบางแผ่น หรือด้านบางด้านจะมีระดับที่ไม่เสมอกัน

จากปัญหาดังกล่างข้างต้น จะสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้ระบบปรับระดับกระเบื้อง SmartLevel ซึ่งจะช่วยให้ปรับระดับกระเบื้องมีความสมบูรณ์และทำงานได้รวดเร็วขึ้น

การใช้สเปสเซอร์ทำให้การทำงานง่าย รวดเร็ว และทำให้การปรับระดับมีความสมบูรณ์แบบ

ระยะห่างระหว่างกระเบื้องควรเว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร สำหรับกระเบื้องที่มีความหนาขั้นต่ำ 3 มิลลิเมตร จนถึงหนาสูงสุด 12 มิลลิเมตร

การจัดตำแหน่งสเปสเซอร์ และการนำสเปสเซอร์ออกนั้น สามารถทำได้โดยง่าย และรวดเร็ว

วิธีการใช้งาน:
วิธีการจัดวางสเปสเซอร์ (Spacer):

1. หลังจากทาปูนกาวแล้วให้สอดตัวสเปสเซอร์เข้าใต้กระเบื้องตลอดแนวทั้ง 4 ด้าน

2. จำนวนสเปสเซอร์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้องนั้น ๆ ที่ปูโดยให้สอดตัวสเปสเซอร์เข้าใต้กระเบื้องเพื่อค้ำพยุงอย่างน้อย 1 ตัว หรือมากกว่าในทุกด้านของกระเบื้อง

3. วางกระเบื้องแล้วให้ใช้ค้อนยางทุบเบาๆที่ตัวกระเบื้อง

วิธีการติดตั้งตัวลิ่ม (Wedge):

1. ใส่ลิ่มเข้าไปในช่องของตัวสเปสเซอร์เพื่อพยุง โดยปรับให้เหมาะสมกัน

2. ใช้คีม(Plier)สำหรับปรับการพยุงให้เหมาะสมระหว่างตัวสเปสเซอร์ และตัวลิ่มที่ใส่ในช่องของตัวสเปสเซอร์ สำหรับคีมที่ใช้ปรับการพยุงขอแนะนำให้ใช้คีมชนิดพิเศษที่ผลิตมาเพื่อใช้ร่วมกันกับสเปสเซอร์และลิ่ม

วิธีการนำตัวสเปสเซอร์(Spacer)ออก:

เมื่อกาวประสานได้แห้งแล้วนั้น จึงสามารถนำตัวสเปสเซอร์ออกได้ โดยใช้ค้อนยาหรือการใช้เท้าเตะด้านข้างของตัวลิ่ม ซึ่งจะทำให้ตัวสเปสเซอร์หลุดออกจากตัวฐานที่รองติดอยู่ใต้กระเบื้องได้โดยง่าย

   We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Your preferences can be changed by clicking "Cookie Settings" below or from within our Privacy Policy. Cookie Settings Accept All