Carnico

เมืองการ์เนียอยู่ในเขตฟริอูลี ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งมีภูเขาหินปูน, หินตะกอนที่ประกอบด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต, หินเหล็กไฟ, ซึ่งเป็นสถานที่ที่หินการ์นีโคธรรมชาติได้ถูกขุดเจาะขึ้นมา

ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลแบบใหม่ ช่วยให้เราสามารถนำความสวยงามของหินการ์นีโคนี้มาอยู่บนกระเบื้อง ในแบบผิวด้านเท่านั้นมีสามสีและสามขนาด

สี
  • DG DG
  • G G
  • LG LG