Quarzi

คอลเลกชั่นQuarziเป็นการผสานกันของประโยชน์ทางด้านการใช้งาน และเสน่ห์ความสวยงามของหินควอร์ตไซต์ พร้อมด้วยความแข็งแกร่งทางด้านเทคนิค และคุณภาพของกระเบื้องพอร์ซเลนที่ไม่มีใครเทียบ จึงสร้างสรรค์ให้เกิดกระเบื้องที่ทำให้รู้สึกอัศจรรย์ใจ พื้นผิวที่มีความขรุขระเพียงเล็กน้อย ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าพื้นที่ระหว่างภายในบ้านและนอกบ้านจะประสานกันได้อย่างสวยงามลงตัว มีความเรียบเพียงพอที่จะใช้สำหรับใช้พื้นที่ภายในบ้าน และในขณะที่ได้รับการรับรองค่าป้องกันการลื่นล้มอยู่ที่R11(C)ซึ่งมีพื้นผิวที่ขรุขระเพียงพอที่จะใช้สำหรับพื้นที่ที่ต้องการการกันลื่นในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณรอบสระว่ายน้ำ หรือบริเวณทางเดินภายนอกที่มีการสัญจรสูง

สี
  • White Grip White Grip

   We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Your preferences can be changed by clicking "Cookie Settings" below or from within our Privacy Policy. Cookie Settings Accept All